Stenbjerg Landingsplads


Stenbjerg. Stenbjerg


Stenbjerg 2. Stenbjerg

Intro

På vestkysten ved Thy opstod der i 1600-1700-tallet en befolkning af fiskere. Stenbjerg adskiller sig fra andre fiskerlejer ved at ligge i et grønt område. Her gik fåreflokke, som også var et vigtigt led i økonomien...

På vestkysten ved Thy opstod der i 1600-1700-tallet en befolkning af fiskere. Stenbjerg adskiller sig fra andre fiskerlejer ved at ligge i et grønt område. Her gik fåreflokke, som også var et vigtigt led i økonomien. Først da samfundet begyndte at blive mekaniseret i midten af 1800-tallet, fik havfiskeriet et opsving. I 1972 indstillede man fiskeriet fra de store kystbåde, men de gamle pakhuse værner man stadig om. En forening til bevarelse af landingspladsen afholder hvert år Stenbjergdagen. Her går overskuddet til vedligeholdelse af miljøet, hvor både redningshuset og spilhuset er bevaret. Her har man også indrettet museum. ''Alle mand i redningsbåden'' En tåget morgen 10. marts 1904 fik redningsstationen i Stenbjerg en melding fra en fisker. Et skib var strandet 250 meter fra land. Klokken var 7.30 og opsynsmanden sendte straks bud efter de 12 redningsmænd og heste til at trække redningsbåden. En halv time senere forlod båden redningshuset, som dengang lå midt i byen. Klokken 9 satte de båden i vandet og sejlede ud til dampskibet Marie af Kiel. Alle 16 besætningsmedlemmer kom i redningsbåden og blev bragt i land. Hver redningsmand havde dermed tjent en dagløn på 15 kroner - mange penge dengang. Redningsstation blev oprettet i 1894, og omkring år 1900 var der én redningsaktion om året. I 1931 flyttede byen redningshuset ned til landingspladsen.