Stenalderhuse ved Vilholt


Stenalderhus med dobbelte vægstolper udgravet af Horsens Museum i Springbjerg Mose ved Vilholt.


Stenalderhus med dobbelte vægstolper og forsænket gulv under udgravning. Huset er udgravet af Horsens Museum i 1998.


Økser fundet ved Vilholt.


Pilespidser fundet ved Vilholt.


Økser fundet ved Vilholt.

Intro

I Gudenådalen ligger et stort antal bopladser fra stenalderen. Dalen har været et godt sted at bosætte sig med mulighed for at udnytte ressourcer fra både skov og å. Horsens Museum har udgravet flere af stenalderbøndernes huse.

Ressourcer fra skov og å
Gudenådalen er mest kendt for sin perlerække af bopladser fra den ældre stenalders jægere og samlere, som udnyttede skovens og åens mange ressourcer. Området tiltrak også yngre stenalders bønder, som fandt ud af, at dalens lette jord var nem at dyrke, og at der var føde at finde for husdyrene langs kanterne af de store vådområder det meste af året. Ved Vilholt er fundet stenalderbøndernes huse og endda også noget af det korn, de dyrkede.


Tre hustomter
I sommeren 1998 udgravede Horsens Museum tre hustomter fra stenalderens slutning omkring år 1800 f.Kr. på det flade sandede plateau mellem Gudenåen og Springbjerg Mose ved Vilholt. Husene var noget forskellige i udførelse og er derfor næppe helt samtidige.

Hvordan var husene bygget?
Husene har indvendigt haft en enkelt række tagbærende stolper. Væggene har været forskelligt udformet. I et af husene har væggen stået i en væggrøft, mens et andet hus har haft et system af dobbelte vægstolper. Husene er omkring 6 gang 14 meter store, og det er typisk, at gulvet i den østlige ende af huset har været gravet lidt ned i undergrunden.

Datering
Der blev ved undersøgelsen ikke fundet ret mange genstande, og slet ingen, som kunne give en sikker datering. Husene er dateret ud fra hustypen og ved hjælp af kulstof-14 metoden. Lige i nærheden er dog tidligere på overfladen fundet en oppløjet flintdolk og andre flintredskaber fra samme del af yngre stenalder.