Stenalderboplads


De tre spidsvåben


Udgravning i kvadratmeterfelter


Arbejdsfoto fra udgravningen i 2014

Intro

I dag er her et regnvandsbassin, men for 9.000 år siden kom stenalderens jægere sejlende hertil for at jage, fiske og samle nødder, planter og meget andet. Sporene fra stenalderen er blevet fundet på et stort område, der svarer til mere end to fodboldbaner.

''Papirtynde pilespidser'' På dette område er der fundet mange knækkede pilespidser, og det viser, at jægerne har siddet og repareret deres pile. Spredt på pladsen er fundet flere flintblokke, hvor de små flækker til pilespidser eller knive er slået fra. Pilespidserne er lavet på næsten papirtynde flækker, der er mindre end 1 cm bredde. For at kunne lave dem har jægerne været afhængige af god flint, som de måske har kunnet finde her i grusbankerne.

''Affald'' Redskaber og affald fra redskabsproduktionen lå spredt i mindre koncentrationer på søbredden. Jægerne har nok ved deres jævnlige besøg slået sig ned forskellige steder for ikke at komme til at sidde i de skarpe spån af flint, der lå tilbage fra tidligere besøg. Der er flere stenalderbopladser rundt om søen og langs Gudenåen, bl.a. ved Søsportens Hus og Papirtårnet.

''Ristede nødder'' Under udgravningen blev der fundet flere tusinde år gamle ildsteder. De kunne ses som svage spor af kulstøv i jorden. Ved ildstederne blev der fundet ildskørnet flint, altså flint, der er varmet op over 700 grader og derfor er blevet helt hvidbrændt og krakeleret. I nogle af ildstederne er der fundet forkullede skaller fra hasselnødder. Stenalderjægerne har altså siddet omkring bålet og ristet hasselnødder. Måske gjorde ristningen, at nødderne smagte bedre eller var nemmere at knække, eller også var det en måde at konservere dem på, så de kunne holde sig på stenalderfolkenes videre rejse eller til vinteren. De brændte hasselnøddeskaller har gjort det muligt at datere pladsen ved hjælp af kulstof-14-datering.

''Særligt fund'' Som noget helt specielt blev der fundet tre særlige flintøkser – såkaldte spidsvåden – der lå nedgravet sammen. Økserne er omkring 15 cm lange, slanke og spidser til i den ene ende. Økserne var nok en slags slagvåben eller måske et værdighedstegn for jægerne. Det vides ikke, hvorfor de er blevet gravet ned, men måske har jægerne givet økserne tilbage til naturen efter en vellykket jagt ...

''Publiceret''