Stenalder redskaber


Pilespids

Intro

På Penthalegårds marker er fundet flere stenredskaber. I 1976 blev denne pilespids fundet i jordoverfladen på overdrev hvor husdyrene havde gravet. Museet har senere udgravet de tilstødende engarealer i forbindelse med tilladelse til grusgravning.

Fint forarbejdet pilespids i flint.

''Publiceret''