Stenalder-røgeri


Rekonstruktion af røgeri fra stenalder

Intro

Ved vestenden af Bølling Sø er der udgravet en stenlægning fra slutningen af jægerstenalderen. Der er tale om en 7.000 år gammel ildstedsrække, der tolkes som rester af et røgeri.

På mosefladen ved søens vestlige udløb er der udgravet en 7.000 år gammel stenlægning. Den målte 6x11 meter, og midten bestod af fire stensatte ildsteder. Ildstedsrækken var omkranset af en ring af sten, der lå i en afstand af cirka 2 meter. Stenkransen har måske holdt en skinddug nede. Ildstederne var opbygget af sten af varierende størrelse. Stenene var ildpåvirkede, men har kun været udsat for moderate temperaturer. Mellem stenene lå en del trækul, der viser at hassel, el, eg, lind, skovfyr og birk blev brugt som brændsel. Mellem stenene lå et stort antal flintredskaber fra Ertebøllekulturen, især mange tværpile, flækkeknive og stikler. Tværpilene blev brugt til jagt, måske på hjorte og vildsvin, som var periodens foretrukne byttedyr. Slidsporsanalyser viser, at flækkeknivene blev brugt til at skære i kød og frisk skind. Stiklerne blev brugt til at glatskrabe og skære furer i knogle eller gevir. Redskaberne vidner om jagt og partering, mens ildstedsrækken vidner om tilberedning ved lave temperaturer, for eksempel røgning.

''Publiceret''