Stemmegaflen


Intro

Hans August Andersen, medio 1960'erne, rustfrit stål. Skulpturen er formet som en stemmegaffel og symboliserer med de to ens opadstræbende former, accepten mellem mennesker. Opstillet i 1993.

Hans August Andersen (1926-2003) har ydet en helt personlig indsats for udviklingen af det konkrete maleri i Danmark. Han er en af de første danske malere, der konsekvent har arbejdet med perceptionspsykologiens figur-grundproblematik i det sort-hvide maleri, den retning, som internationalt fik betegnelsen op art. Også hans store skulpturer i cortenstål træder frem som stærkt personlige udtryk. Har været med til at præge det lokale miljø og hermed efterlevet den oprindelige konstruktivismes intention om kunstens brug i det sociale rum. Hans August Andersen har udført en række skulpturer i Koldingområdet. Blandt andre "[https://historiskatlas.dk/4_elementer_(15807) 4 Elementer]" (1974), "[https://historiskatlas.dk/Ved_Vejen_(16098) Ved Vejen]" (1981) og "[https://historiskatlas.dk/Pagode_(15797) Pagode]" (1990)