Stejlbjergkvarteret

Stejlbjergalle 10-12.

Intro

Bebyggelsen på Stejlbjergalle og en del af Stejlbjergvej var Koldings første sociale boligbyggeri bygget af Kolding Kommune 1917-19 med statslån.

Kvarteret blev opført for at afhjælpe den store bolignød under og efter 1. verdenskrig. Kommunen opførte i første omgang 8 dobbelt-huse med i alt 32 lejligheder, men i årene frem til 1922 etableredes i alt godt 300 kommunale lejligheder. De første to etaper, husene på Stejlbjergalle, blev tegnet af arkitekt Andreas Thomsen Hagerup. Stilarten førtes videre af de efterfølgende arkitekter, og kvarteret udgjorde derved en samling af forholdsvis ens hvide huse med røde tag. Robert V. Schmidt stod for tredje etape, fem huse på Stejlbjergvej. C. Svane tegnede fjerde etape, der bestod af to huse på Svinget, Ernst Petersen tegnede tre dobbelthuse med boliger og butikker på Stejlbjergvej. og fem på Schjørringsvej. I 1992–2002 blev Stejlbjergkvarteret inddraget i et større kvarterløftprojekt, og 41 af de kommunalt ejede huse blev renoveret inde som ude. I dag er de fleste af husene i privat eje, og de ser ikke længere så ens ud.