Stege Kirke


Stege Kirke - fundamentsten før dokumantation Foto: Prøhl/Milstreu


Stege Kirke - Fundamentsten opmalet permanent Foto: Prøhl/Milstreu


Stege Kirke - dokumentation 2008


Stege Kirke - dokumenteret Foto: Prøhl/Milstreu


Stege Kirke - nogle dage efter dokumentation Foto: Prøhl/Milstreu

Intro

På en sylsten ved en hjørnepille på kirkens sydside findes skåltegn fra Bronzealderen. Skåltegnene er nu opmalet permanent

Glob skriver i sin bog 'Helleristninger i Danmark' fra 1969:

391. Stege Kirke, Stege s. En grundsten til hjørnepille har 13 synlige skålgruber, 4-8 cm i tværmål og 0,3-2 cm dybe.


Anlæg og datering Skåltegn, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.) Undersøgelsehistorie 2008 Privat besigtigelse Museerne.dk Denne sten med 15 skåltegn nævnes også af P.V. Glob (1969, Helleristninger i Danmark).


Projektet GYPAF dokumenterede den 27. maj 2008 grundstenen ved Stege Kirke. Vi fandt 15 skåltegn.
Et af skåltegnene ses kun halvt, da det går ind under kirkemuren.
Det kan ikke udelukkes, at der er flere skåltegn på stenen, men de er i så fald gemt under kirkemur og cement.
I juni 2011 blev skåltegnene opmalet permanent.