Stege


Albert Gottschalk (1866-1906): Udsigt over Stege, Møn. Olie på lærred. 20 x 35,5 cm. Tilhører Fuglsang Kunstmuseum. Foto: Ole Akhøj

Intro

Udsigten over Stege by malet af Albert Gottschalk (1866-1906) i 1895


Albert Gottschalk blev født i Stege i 1866. Til trods for at han kun tilbragte sin halve barndom på Møn, var han livet igennem knyttet til egnen. Specielt hovedbyen og købstaden Stege blev et motiv han vedblev at vende tilbage til.
Gottschalk var optaget af byens placering i forhold til det omgivende landskab med markerne og Noret. I flere af sine billeder fandt han sin inspiration - netop i provinsens oversete og ydmyge randområder, hvor by og land løber sammen. Ofte var Gottschalks billeder beskedne i format og gennemarbejdning hvilket gjorde at de forekom ufærdige. Det var den kunstneriske skabelsesproces frem for den eksakte gengivelse at motivet der var omdrejningspunktet.
Den store købstadskirke, Sct. Hans kirke, har altid været et vartegn for byen. I Gottschalks pastose og skitseagtige penselstrøg rager kirketårnet op over byen sammen med sukkerfabrikkens skorsten, hvis sorte røg blander sig med himlens hvide skyer.
Tilsammen tegner de to bygninger byens skyline. I kirken der kan trække sin spor tilbage til 1200-tallet og fabrikken fra 1880’erne finder man bevidstheden om byens historiske og moderne industrielle dimension sammenfattet i det lille billede.
I 1906 døde Albert Gottschalk blot 40 år gammel.