Steensgård - Snøde Sogn


Litografi. Herregården Steensgaard


Udklip fra Illustreret Tidende. Herregården Stensgaard


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Steensgård


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Steensgård


Hovedgården Stensgård, Snøde

Intro

Steensgård blev ca. 1580 udflyttet fra landsbyen Krogager, som senere nedlagdes. Den udvidedes desuden med flere gårde og tillagdes Stoense og Snøde kirker.