Steensens Vej


Margarinefabrikant Hans Slott Steensen. Han udvidede i flere omgange den i 1889 anlagte margarinefabrik på begge sider af Horsensvej, men overlod i 1916 direktørposten til sønnen Hans Steensen. Portrætfoto o. 1900. Fotograf: H.P. Jensen


Steensensvej, 2008. Fotograf: Ib Meinhardt

Intro

Vejen har navn efter købmand H. Steensen (1853-1919), der i 1889 åbnede en margarinefabrik på Horsensvejen.

H. Steensen havde i 1880 etableret en forretning med korn og foderstoffer i Vejle, men hans hovedværk blev margarinefabrikken anlagt ved Horsensvejen. Der blev indrettet kontorer i den tidligere restaurant Sommerlysts lokaler, indtil der blev opført en selvstændig kontorbygning i forbindelse med fabrikken. Efter H. Steensens død i 1919 løb virksomheden ind i forskellige problemer og den likviderede i 1928.

Vejnavnet er fra 1932.