Steen Blichersvej 25


Direktørboligen på Steen Blichers Vej 25, Frederiksberg. Den mægtige villa med dele af Den kongelige Porcelænsfabrik i baggrunden

Intro

Villaen blev opført 1906 som bolig for Den kongelige Porcelænsfabriks direktør. I den sidste halvdel af det 19. århundrede udviklede Frederiksberg sig fra en landsby til en storby i hovedstaden. Først med villaer og siden etagehuse, men også omfattende fabriksanlæg fulgte med...

Villaen blev opført 1906 som bolig for Den kongelige Porcelænsfabriks direktør. I den sidste halvdel af det 19. århundrede udviklede Frederiksberg sig fra en landsby til en storby i hovedstaden. Først med villaer og siden etagehuse, men også omfattende fabriksanlæg fulgte med. Et af dem var Den kongelige Porcelænsfabrik, der flyttede til byen i 1882. I 1885 blev arkitekten og porcelænskunstneren Arnold Krog fabrikkens kunstneriske leder, og i 1891 dens direktør. Da Krog flyttede ind, bestod husstanden af fruen, datteren og to tjenestepiger. Og der var plads nok. Otte værelser på 400 kvadratmeter og hertil en parklignende have. ''Boligen – en klasseforskel'' Da industrialiseringen slog igennem i den sidste halvdel af det 19. århundrede, ændredes det danske samfund radikalt. Nye byer opstod, og de gamle og navnlig hovedstadens to byer, København og Frederiksberg, voksede eksplosivt. Nye klasser kom til. I toppen det nye borgerskab af fabrikanter, grosserere, direktører. Og i bunden arbejdere og de lavere funktionærer. Boligen blev et af de områder, hvor klasseforskellene var tydeligst. Som på Steen Blichers Vej indrettede man ofte direktørboliger i tilknytning til fabriksanlæggene. Men ellers opførte borgerskabet selv deres egne store villaer i de villakvarterer, der opstod på Østerbro, på dele af Frederiksberg og i de større provinsbyer. Samfundets bund var derimod henvist til små et- eller toværelses lejligheder i lejekaserner med lokum i gården.