Stavrevej 2


Hjørnet Stavrevej 2 set fra øst. I baggrunden Hverringevej 405. Foto : Eigil Nicolajsen Østfyns Museer


Hjørnet Stavrevej 2 set fra Hverringevej. Man ser husets nordside samt gavlen mod vest. Foto : Elværksassistent Richard Rasmussen Kerteminde. Neg. i Østfyns Museer.


Hjørnet. Stavrevej 2 set fra Måle Bygade. Foto : Fyns Amt.


Skilteskov foran Stavrevej 2, foto Fyns amt.

Intro

Tidl. bolsted ved hjørnet mellem Måle Bygade og Stavrevej-Hverringevej.

Lejebolig under Hverringe - tidl. bolsted til omkr. 1890 (udlænge nedrevet). Et af de oprindeligt 8 "ugedagshuse", der nævnes 1557, og hvis beboere senere kaldtes Hytteballemænd. Beliggenheden af dette hus "ved leddet" henviser til den daværende bygrænse. Den ældste kendte beboer var Claus Urtegårdsmand, der nævnes 1660. Herefter kendes yderligere et dusin fæstere. Huset er fra tidl. i 1800-årene.