Stavlund


Kort 1871. Peder Knudsens gård er ligger nord for "spanget" og vest for Ulhøj

Intro

På en gård i Stavlund på den jyske hede mellem Viborg og Holstebro boede bonden Peder Knudsen i begyndelsen af 1800-tallet. Gården lå ned til åen på kanten mellem engen og markerne. Mægtige hedearealer strakte sig over flere kilometer bag gården. På engen findes en vandingskanal...

På en gård i Stavlund på den jyske hede mellem Viborg og Holstebro boede bonden Peder Knudsen i begyndelsen af 1800-tallet. Gården lå ned til åen på kanten mellem engen og markerne. Mægtige hedearealer strakte sig over flere kilometer bag gården. På engen findes en vandingskanal. Peder Knudsen gravede selv kanalen i 1834-1837. Han vandede engen for at få mere hø og græs til sine husdyr. Godt foder betød mere gødning til markerne. Bygningerne er i dag væk. På heden vokser grantræer, og på marken er løvtræer plantet. ''Kun Gud kender bondens fremtid'' Flittige Peder Knudsen efterlod sig en dagbog fra 1829 til 1857. Bonden fortæller om landbrugsdriften på Stavlunds fattige hedegn, hvor der langt mellem naboerne. Knudsen ejede knap 500 tønder land, som han udnyttede intensivt. I dagbogen kan man følge bondens daglige arbejde med samle lyng og køre den hjem. Det var småt med halmen, og lyngen blev brugt til både brænde, foder og til under sengehalmen. I dagbogen kan man også læse, hvordan høsten i 1853 slog fejl: "Dette er det mindste Qvantum hvormed jeg i cirka 20 Aar har tilsaaet mine Rugagre. Gud allene vide, hvorledes Udbyttet vil blive."