Stausø Mølle
Intro

Stausø Mølle har i mange år stået som varetegn for området, siden den blev opført i 1864 til nedrivningen omkring 1941.

Efter 1864 blev der taget beslutning om at opføre en mølle i Stausø. Der blev oprettet et aktieselskab, hvor man kunne erherve en aktie fra en rigsdaler og opefter.

Møllen blev bygget af tømmer, der kom fra Nørholm Skov suppleret med strandingstømmer fra Vestkysten.

For 560 kr. årligt blev møllen forpagtet ud. Den første forpagter Chr. Larsen havde møllen i seks år. Den næste forpagter var Ole Gundersen, som tog over 1876. Han købte senere møllen og drev den sammen med sin gård, der blev kaldt Møllegården. Gården og møllen blev solgt 1879 til Johannes Angel Villads Pedersen fra Roust Vandmølle. Han solgte møllen til brugsuddeler A. Christensen i 1912 , men beholdt gården.

Da Claus Clausen, som drev vognmandsforretning, overtog møllen i 1941 havde de fleste gårde anskaffet egen kværn, så møllen blev efterhånden overflødig, og det blev besluttet at rive møllen ned.

På møllen sad et skilt hvorpå der stod "con´cordia res´paræ crescunt". Oversat ."Ved enighed vokser de små stater". Skiltet stammer muligvis fra et skib.

Kilde: "Om Henne Sogn" af Evald Kappelskov