Stauning Havn
Intro

Stauning Arkiv: Der har "altid" været et supplerende fiskeri i fjorden for befolkningen i Stauning, men først efter etablering af Hvide Sande kanalen omkring 1910, begyndte et mere ehvervsmæssigt fiskeri med bundgarn.

Stauning Havn. Der har "altid" været et supplerende fiskeri i fjorden for befolkningen i Stauning, men først efter etablering af Hvide Sande kanalen omkring 1910, begyndte et mere ehvervsmæssigt fiskeri med bundgarn. Det medører en diskussion om muligheden for at få etableret en egentlig sejlrende, for at gøre adgangen til fjorden nemmere med de lidt større både. Man sendte ansøgninger til Rigsdagen om støtte til etableringen, og efter flere forsøg lykkedes det at få betalt de 3 fjerdedele af etableringen. Den 11. september 1938 blev havnen indviet. I 1940erne var der 15-20 erhversfiskere ved havnen, i dag er der kun fritidsfiskere tilbage, men havnen er dog stadig meget benyttet, og har omkring 300 bådpladser