Statue af Frederik VII


Nationalmonumentet. Rytterstatuen af Frederik den 7. i uniform - med Istedløven på hjelmen - foran Christiansborg.

Intro

Rytterstatuen af Frederik den Syvende på Christiansborgs Slotsplads i København er det modsatte af traditionelle rytterstatuer. Statuerne er enevældige kongers måde at forherlige sig selv og deres styre på, men denne statue er anderledes...

Rytterstatuen af Frederik den Syvende på Christiansborgs Slotsplads i København er det modsatte af traditionelle rytterstatuer. Statuerne er enevældige kongers måde at forherlige sig selv og deres styre på, men denne statue er anderledes. Den er betalt af en indsamling blandt beboerne i København og omegn. Den er rejst som et monument over kongens centrale rolle i enevældens ophør og Grundlovens indførelse. Bronzestatuen er modelleret af billedhuggeren H.W. Bissen og færdiggjort af sønnen Vilhelm. Afsløringen fandt sted i 1873, 10 år efter kongens død. ''Fra enevælde til folkestyre'' Folket var glade for Frederik den Syvende. Rytterstatuen såvel som buster, statuer og mindesten i mere end tyve danske byer vidner om ”Frederik Folkekærs” popularitet. Frederik den Syvende var den niende enevældige danske konge siden 1660. Da han overtog tronen i 1848 var den gamle autoritære styreform blevet meget upopulær. Den 21. marts 1848 gik 10.000 mennesker i demonstrationstog til kongen og forlangte en ny regering og forfatning. Kongen indvilgede med det samme, og den 5. juni 1849 underskrev han Grundloven. Den begrænsede kongens magt og indførte folkestyre. Danmark blev dog først et demokrati i moderne forstand, da kvinder og fattige fik stemmeret med grundlovsrevisionen i 1915.