Statue: Kong Frederik den 7


Affotografering af litografi. Flakhaven, det gamle rådhus. Hovedvagten. Statuen Frederik d. 7. Domkirken.


Flakhaven, Klingenberg, domkirken, statuen af Frederik d. 7. Mennesker på pladsen, cykler.


Flakhaven med Frederik den 7. statuen, St. Knuds Kirke i baggrunden.


Statue af Frederik 7. i Kongens Have i eftermiddagssol. Statuen afsløret 5/6-1868 på Flakhaven. Flyttet til Kongens Have i 1987.

Intro

Bronzestatuen forestiller kong Frederik den 7. (1808-1863). Inden han blev konge, var han guvernør over Fyn og boede på Odense Slot fra 1839 til 1848.

Kong Frederik den 7. er den danske konge, der er rejst flest mindesmærker over. Det skyldes ikke mindst de mange betydningsfulde, politiske begivenheder, der skete i hans regeringstid.

I 1848 gav kong Frederik den 7. efter for folkets krav om folkestyre. Den hidtidige regeringsform, enevælden, hvor kongen alene bestemte alt, blev dermed afskaffet og afløst af demokrati. Processen frem mod demokrati endte i 1849 med Junigrundloven, som Frederik den 7. kom til at stå som et symbol på.

Samtidig udbrød der borgerkrig i Slesvig og Holsten. Danmark og kong Frederik stod ved krigens afslutning som sejrherre. Krigen er siden blevet kaldt 1. slesvigske krig - også kendt som Treårskrigen 1848-1850.

Frederik den 7. havde som kronprins en særlig tilknytning til Odense. I 1839 blev han udnævnt til guvernør over Fyn og boede på Odense Slot, indtil han selv i 1848 besteg tronen efter faderens død.

Ældste offentlige monumentStatuen af Frederik d. 7. er byens ældste offentlige monument. Den blev afsløret på Flakhaven (Odense rådhusplads) den 5. juni 1868. Siden blev den i 1980’erne flyttet til den nuværende placering i Kongens Have.

Statuen er modelleret af billedhuggeren Herman Vilhelm Bissen (1798-1868), der døde, få måneder før værket blev afsløret. Bissen var tidens bedste og mest kendte billedhugger. Han har lavet flere andre skulpturer af Frederik den 7. – mest kendt er rytterstatuen i København foran Christiansborg Slot.