Statshusmandsbrug
Intro

Nord for sognet ligger Lønborg Hede, der stadig er bevaret som hede, men i den østlige del af sognet ligger Østerhede og Tinghede, hvor Statens Jordlovsudvalg midt i 1950'erne udstykkede 58 statshusmandsbrug af ca. 700 ha hede. Hedeselskabet havde ellers købt Tinghede for at tilplante den, men fandt

Fra hedens historie. '''Lodtrækningen var den 4. april 1955. Der blev udloddet 17 lodder på Østerheden og Tingheden. I 1956 blev der også udstykket 17 lodder af de 55 ejendomme, der blev udstykket i 1957-58. Lodtrækningen foregik på den måde, at lige så mange, som ønskede det pågældende lod, lige så mange kugler blev der lagt i lommen på Grue Sørensens jakke. Blandt kuglerne var der en rød, og den, der fik den røde, fik jordstykker. Grue Sørensen var fra Statens Jordlovsudvalg, som havde opkøbt jorden herude fra private lodsejere.''' '''Inden vi overtog jorden, var den pløjet i 80 cm dybde. Alt blev pløjet ned, selv 2 m høje træer, så når vi hakkede roer, hakkede vi både trærødder og toppe.''' '''Jorden var blevet chokbehandlet med mergel og kunstgødning. Merglet blev gravet op i det nordvestlige hjørne af heden, og kørt med tipvogne til Brosbølvej. Der blev sået havre det første år, og da var avlen god på grund af chokbehandlingen. Høstudbyttet dalede så lidt i de næste år. Såningen var nem - ikke et træ stod i vejen.''' '''Ved indflytningen havde vi 5 køer, 3 søer, nogle grise, 2 heste og ca. 40 høns. ''' '''De første år kunne vi samle og sælge så mange sten op, at vi kunne købe brunkul nok til årets forbrug, når vi ikke fyrede til varmt vand om sommeren. Så fik vi varmt vand til vask af børn i balje fra komfuret, solopvarmet eller opvarmet i gruekedel.''' '''Forråret 56 flyttede 3 nybyggere - den ene med kone og barn - på fuld kost ind på vores loft, som var et stort rum, kun adskilt af medbragte skabe. De boede der indtil deres egne hønsehuse var færdige til at flytte ind i. Her var der ingen badeværelse med bruser - kun toilet og håndvask.''' '''Vore heste gik på omgang mellem vore logerende til forårsarbejdet. Hestene blev i 58 skiftet ud med en Ferguson traktor. Flere af de større maskiner, som kun blev brugt i sæsonen, var vi en 3-4 stykker sammen om. ''' '''Efter den tørre sommer i 59, hvor vi fik opfodret den 13 dec, kom en ven af mine forældre med 2 læs roer. Vi spurgte nervøse, hvad han skulle have for roerne, for penge havde vi ikke mange af, men svaret var: “Prøv om I kan gøre andre en tjeneste en anden gang i stedet.” Det har vi prøvet at leve efter.''' '''I forsommeren 1959 knøg (føg) det så meget med sand, at de små træer, der var plantet i 56 blev helt dækket. Disse blev gravet fri med håndkraft, så de stod i et stort hul. Senere spurgte børnene, hvorfor vi havde plantet træerne på et dige."'''