Stationsbygningen på havnen i Stubbekøbing


Stubbekøbing-Nykøbing-Nysted-Banen, SNNB, indvies den 25. maj 1911


Stationsbtgningen set fra øst. Foran bygningen anes drejeskiven.


Stationsbygningen. til venstre på hjørnet står minebøssen, hvor man indsamlede til sømænds og fiskeres enker

Intro

Den store røde bygning på Havnepladsen er bygget i 1911 som stationsbygning for Stubbekøbing-Nykøbing-Nysted-Banen.

Stubbekøbing-Nykøbing-Nysted-Banen blev indviet den 25. maj 1911 og var i 55 år en vigtig transportmulighed for både folk og gods. Især transporten af sukkerroer til fabrikken i Nykøbing var afhængig af banen.
Da det i løbet af 1950erne blev almindeligt at transportere roer og andet gods med lastbiler, samtidig med at der blev sat rutebiler ind på flere og flere ruter, blev det sværere og sværere drive jernbanen og i 1966 lukkede den.


Stationsbygningen blev opført af arkitekt Glahn med ventesal midt i bygningen og kontor og godsekspeditio i den sydlige ende. I den nordlige ende af bygningen holdt toldvæsenet til med vagtstue og toldkammer og på 1. sal boede stationsforstanderen.

Da banen lukkede i 1966 blev der politistation og dommerkontor i bygningen. I 2006 blev dommerkontoret nedlagt og flyttet til Nykøbing, mens politiet flyttede op Rådhuset, der blev ledigt i 2007 i forbindelse med kommunesammenlægningen, og den gamle stationsbygning blev solgt til privatbolig.