StationsbyenIntro

Da jernbanen åbnede i 1871, blev baneoverskæringen ved Skanderborgvej det naturlige trafikale knudepunkt, og det var også herfra byen bredte sig.

Byens 1. generations huse var lave og ydmyge arbejderboliger, der blev bygget langs vejene. Man kan endnu ane mønsteret ved Bodalsvej over for stationen og ved Fredensvej langs banen på den modsatte side af Skanderborgvej. Husene tættest på baneoverskæringen og langs Skanderborgvej og Klostervej voksede sig hurtigt større og blev stationsbyens 2. generationshuse. De fik to etager med butik for neden og bolig på 1.. sal og værksted i baggården. Senere blev de udvidet med ekstra etager og tårne og spir, så byen begyndte at ligne en købstad omkring baneoverskæringen og stationen. Man kan især se det på de fint udsmykkede huse, der i dag ligger lige ud mod overskæringen. Langs søerne og på grunde, som havde fin udsigt, begyndte villaer at skyde op i 1940'erne og 1950'erne. Siden kom parcelhusene til, og i dag er den gamle bykerne helt omsluttet af dem. Nye virksomheder blev etableret uden for byen og i området omkring Siim Mose, så den gamle landsby Siim efterhånden er omringet af idrætsanlæg, institutioner og erhvervsbyggeri. Sidste skud på stammen er Kildebjerg Ry, som er karakteristisk for informations- og fritidssamfundet med en blanding af boliger, erhverv og fritidsfaciliteter.