Stationen og turismen

Intro

Jernbanen fra Skanderborg til Silkeborg blev vedtaget ved lov i 1868, og både banen og Ry Station blev åbnet for trafik den 2. maj 1871.

Stationen blev bygget på Siim Mark som en station af 5. klasse - det vil sige en 4-fagsbygning med ventesal på 60 kvadratalen, en ekspedition og kontor på 40 kvadratalen og bolig for stationsforstanderen på 120 kvadratalen. Stationerne i Silkeborg og Skanderborg var af 3. klasse og naturligt nok større end stationen i Ry. Ry Station fik navn efter områdets største by Rye på den vestlige side af Gudenåen. Men faktisk ligger stationen på Siim Hede øst for åen - altså i udkanten af landsbyen Siim. Stationerne langs den nye bane virkede som magneter på håndværkere og småvirksomheder fra oplandet. De etablerede sig i stationsbyerne, og med den øgede trafik blev stationerne for små. Ry Station blev udvidet i 1898 og igen allerede i 1900 - først med et ekstra fag mod nord og derpå med en ekstra etage i højden. I 1890 blev der registreret 228 indbyggere i Ry Stationsby, og tallet er bare vokset og vokset siden da. I dag bor der cirka 5.500 indbyggere i Ry, som er centerby i Skanderborg Kommune. Ry og Omegns Turistforening blev stiftet i 1906 af Håndværker- og Borgerforeningen, og foreningens turistbureau blev drevet af boghandleren. Skanderborg Kommunes turistservice, Destination Skanderborg, holder i dag til på Ry Station.