Stat-ene, jættestue


Tørmur i jættestuen Annemosehøj


Jættestuen Annemosehøj.

Intro

Vest for hovedvejen ligger Jættestuen Annemosehøj. Ved fortidsmindet - hvorfra der er en fremragende udsigt ud over Lindelse Nor - er opstillet en informationstavle. Der er offentlig adgang til fortidsmindet i afgrødefri perioder.