Stampesvej


Stampesvej ved foden af Mølholmsbakken o. 1900.


Udsigt mod Vejle Fjord fra sydvest,1905. I forgrunden ses langs Stampesvej Søndre Vandværk med pumpestation og to lave filterbygninger. Efter anlæggelsen af Toldbodvej blev dette stykke af Stampesvej i 1956 omdøbt til Ved Vandværket. Fotograf: A.H. Faber


Villaer langs Stampesvej o. 1940. Bertel Nielsen var bygmesteren bag denne type villabyggeri.


Stampesvej o. 1960. Den hvide villa er Stampesvej 29, beliggende på hjørnet ved Tidseltoft.


Stampesvej, 2008. Fotograf: Ib Meinhardt

Intro

Vejen har navn efter farver Stampe fra Vejle, der i 1851 købte et skovskifte tilhørende Vinding præstegård.

Købsprisen for skovskiftet var 1.400 rdl., og skoven blev kaldt Stampes skov. Den gamle kørselsvej gik gennem skoven, og den fik derfor navn efter ejeren. Den blev først i 1947 optaget som kommunevej af Vinding sogneråd.

Vejle Byråd vedtog i 1920 at benævne vejen fra Fredericiagade forbi pumpestationen Stampesvej, men i 1956 bestemte man, at strækningen nord for den nyanlagte Toldbodvej skulle hedde Ved Vandværket.