Staldgaardsgade i Vejle


Familien Hemdrup foran Staldgaardsgade 35. Foran Peter Hemdrups Colonial & Grøntforretning står Peter Hemdrup med sin hest. I hestevognen sidder Hansine Hemdrup med børnene Hjalmar og Astrid. Fotograf: Ukendt. Foto: Vejle Stadsarkiv


Den smilende unge ekspeditrice står i døren til Poul Koeds Colonial og Urtekram, Staldgaardsgade 33. Til venstre herfor lå J. Jepsens Kul og Brændeforretning, Staldgaardsgade 33. Fotograf: Ukendt. Foto: Vejle Stadsarkiv.


Vejles beboere har lært at leve på godt og ondt med byens åer. Her ses Niels Thomas Sørensen (d. 1963), indehaver af et gørtlerværksted i Grejsdalen, på vej ned af den oversvømmede Staldsgaardsgade i kajak. Fotograf: Einar Pallesen. Foto: Vejle Stadsarkiv


Et vue hen ad Staldgaardsgade mod nummer 4-6, hvor Frelsens Hær havde til huse. Fotograf: Ukendt. Foto: Vejle Stadsarkiv.


Gavlmaleri på Staldgaardsgade 17. Den afrikanske kunstner, Hashimu Mruta fra Tanzania, bemalede gavlen under sit besøg i Vejle i forbindelse med festivalen "Images of Africa. Det tog tre uger at lave maleriet Fotograf: Else Nielsen. Foto: Vejle Stadsarkiv


Staldgaardsgade i ca. 1915 set fra Vesterbrogade. Forrest til venstre havde bager Victor Madsen butik, og tilhøjre på Staldgaardsgade 47 ses Frederik Nielsens Trikotageforretning. Fotograf: Ukendt. Foto: Vejle Stadsarkiv.

Intro

Staldgaardsgade blev anlagt i 1840’erne, og hed oprindeligt P. Hendriksensgade, navngivet efter den velstående købmand, der opførte de første huse i gaden. Han gik imidlertid fallit i 1857, og gaden skiftede herefter navn til Staldgaardsgade.

P. Hendriksen brugte i 1840’erne en stor del af sin formue på at bebygge den østlige side af den vej, der gik bag hans store købmandsgård på hjørnet af Nørregade og Tønnesgade. Det var beskedne enetages huse, men alligevel en så voldsom investering, at han gik fallit under bankkrisen i 1857. Den nyanlagte gade fik herefter ændret navnet til Staldgaardsgade, da Vejles rytterigarnison Slesvigske Kyrasserregiment havde sine stalde her. I 1880’erne blev også den vestlige side af gaden bebygget, og i takt med Vejles udvikling til provinsens driftigste industriby fik gaden flere og flere beboere - først og fremmest arbejderfamilier. Der var mange billige lejligheder og baghuse og et mylder af børn. Efterhånden var en del af gadens ejendomme temmelig nedslidte, og i forbindelse med saneringsplaner blev gaden med sit lige forløb og tætte bebyggelse karakteriseret som ”et typisk eksempel på et boligkvarter fra omkring århundredeskiftet.” Midt i 1970’erne havde kommunen opkøbt en række huse, og efterfølgende blev det meste af gadens østlige side nedrevet, men herefter strandede yderligere planer, udarbejdet af Almennyttigt Saneringsselskab, på protester fra gadens beboere. Det lykkedes dog at finde et acceptabelt kompromis, og i marts 1987 var saneringen stort set tilendebragt, så Vejle Amts Folkeblad kunne bekendtgøre, at ”Nu er Vejles grimme gade gjort pæn igen.”
VejleWiki: Staldgaardsgade, Slesvigske Kyrasserregiment