Staksevold


Staksevold ©Horsens Museum


Reliefkort af borgbankerne ©Horsens Museum

Intro

Voldstedet består af to banker og gennem flere arkæologiske undersøgelser, er der fundet genstande fra både middelalderens dagligdag på borgen og fra krise tider. Møntfund daterer borgens funktion og dermed voldstedet til 1300 tallet.

Staksevold
Staksevold består af to banker. Dels en stor firsidet tårnbanke, dels en gårdbanke vest herfor. Gårdbanken er delvist bevokset, og det kan derfor være svært at se ret meget, men det skal nævnes, at der her blev udgravet en kampestenssyld fra et 22 m langt hus. Set med vore øjne, har det været et noget skævt hus, men i middelalderen tog man det ikke så tungt. Stentårnet er derimod ikke skævt. Det måler 9 x 11 m og har helt sikkert været i flere etager, hvorfra man har kunnet skyde på angribende fjender.

Arkæologiske undersøgelser og fund
På dette voldsted har der været foretaget arkæologiske udgravninger, dels i 1870 og dels i 1941-42. Udgravningerne på stedet har givet mange fine fund fra livet på borgen. Der er blevet spist et bredt udvalg af dyr. Fra almindelige husdyr som ko og gris til rådyr skudt på jagt i skovene. Disse dyr er forvendtlige at finde i forbindelse med et voldsted, men mere specielt er fundet af en knogle fra en vågehval. Desuden blev der fundet dagligdagsgenstande i form af potteskår, møllesten, men også genstande der vidner om, at borgens beboere ikke kun levede et almindeligt liv. Der er således fundet armbøstbolte (spidsen på en armbrøstpil) samt dele af sværd og spyd.

En lang række mønter daterer borgens funktion til 1300-tallet dvs. den urolige borgerkrigstid. Om borgen har været i kamp, er der ikke fuld klarhed over. Dog kunne de mange våbendele tyde på det.