Stagsevold Borgruin


Plantegning over voldstedet Stagsevold. ©Vejle Stadsarkiv


Østvæggen i stuehuset ved borgen Stagsevold. ©Vejle Stadsarkiv

Intro

Stagsevold Borg er et voldsted fra det 14. århundrede. Borgen blev nedlagt igen omkring begyndelsen af det 15. århundrede. I 1585 opførtes derefter Rosenvold Slot. En bro fører over voldgraven til borgbanken, hvor fundamenterne endnu ses.

Inde i Stagserode Vesterskov findes resterne af en middelalderborg.

Stagsevold er et voldsted med resterne af en borg fra det 14. århundrede. Borgen blev nedlagt ved slutningen af det 14. århundrede.

Voldstedet består af to borgbanker - en forborg og en hovedborg - omgivet af voldgrave samt en ydre vold. Hovedborgen består af en firkantet banke, hvor der endnu i dag findes et kampestensfundament. Stenhuset har således bestået af et teglstenstårn over en kampestenskælder. Forborgen husede en større bindingsværksbygning, der formentlig fungerede som ladegård for borgen.

Borgen blev formentlig opført i første halvdel af det 14. århundrede. Det var en periode med megen ufred i landet, Kong Erik Menved og Kong Kristoffer II pantsatte hele riget til de holstenske grever, grev Gert og grev Johan af Plön. Det vides ikke, hvem der opførte borgen, men det har formentlig været en lokal stormand. Der findes et ældre sagn, der siger at borgen blev brugt som en røverborg, hvor sørøver skjulte sig mellem deres plyndringer af skibe omkring Lillebælt.

I perioden 1332-1340 var der ingen konge i Danmark. I 1340 blev Valdemar Atterdag konge, og han gik i gang med at samle riget igen. Hvornår Stagsevold borg blev nedrevet vides ikke, men Valdemar Atterdags datter, dronning Margrethe I udstedte i 1397 et forbud mod private borge. Herefter blev en stor del af de forskellige lokale stormænds borge nedrevet, og Stagsevold er formodentlig også blevet nedrevet omkring denne tid, hvis ikke før.

Ejerne af Stagsevold genopførte ikke borgen, i stedet opførtes Rosenvold Slot i år 1585 lidt sydvest for voldstedet.