Staghøjvej 16, Vandel
Intro

Matr.nr. 6f Vandel Gårdens nuværende størrelse er 2,4ha. I øvrigt kan bemærkes, at Erhart Jacobsen (ham fra Centrumsdemokratene) i sin tid er født på jendommen.. Nyere foto: N.M.Schaiffel-Nielsen

Gården har ikke været drevet som landbrug siden Jess Schultz afhændende den i 1967. Det meste jord blev solgt fra til
Niels Vilstrup, Hedevej 1 (1ha eng)
Johannes Kristensen, Grindstedvej 75 (10ha)
Kristian Eriksen, ’Osegården’, Grindstedvej 69 (8ha)
1859: Jacob Laursen
1895: Jens Christian Jacobsen
1911: Jacob Peder Jacobsen
1912: Jens Christian Nielsen
1916: Jes Sørensen
1916: Marius Jensen Madsen
1921: Jens Sørensen Nielsen
1924: Smed Christian Emil Larsen
1928: Chr. Hansen
1931: Peder Hørup Hansen
1938: Johannes Sløk
1939: Fru Kirstine Marie Hansen
1939: Osvald Jensen
1946: Harry Hansen
1955: Jes Schultz
1983: Peter Brodersen
1990: Harly Egon Jessing
2009: Jesper Haugstrup

Udfærdiget af Kristian Iversen og Svend Aage Hansen