Stadil fjord, Veststadil fjord og Nørre sø
Intro

Fjordene og sundene mellem øerne Holmsland og Stadil-Vedersø har dannet et sammenhængende farvand med direkte forbindelse til Ringkøbing fjord. Afvanding siden 1800-tallet har ændret dette meget specielle miljø. Har meget stor fortælle- og oplevelsesværdi, hvor nøgleordet er en indre sejlrute.