Stadager Kirke


Stadager Kirke

Intro

Den fritliggende gulkalkede kirke har romansk kor og skib og gotisk tårn med kamtakkede gavle med hvide blændinger. Altertavlen er fra Jørgen Ringnis’ værksted. Ved en stor istandsættelse i 1844 indsattes spidsbuede støbejernsvinduer. Kilde: Trap Danmark

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=Stadager%20(0821) Registrerede gravminder på Stadager kirkegård]