Staarupgaard


Staarupgaards hovedbygning blev opført af Bjørn Kaas omkring 1554. På den tid stod hovedbygningen i røde munkesten med kurvehanksbuede vinduer og mod gårdsiden ledte et trappetårn op til den øvre etage.

Intro

På et trapezformet voldsted nær den østlige bred af Skive Fjord står Staarupgaards enlige hovedbygning. Stedets historie går tilbage til middelalderen, men selve hovedbygningen blev opført af adelsmanden Bjørn Kaas i 1554. I nyere tid har herregården indtil 2016 fungeret som antikvitetsbutik.

''Historien om Staarupgaard'' Gennem de skriftlige kilder kan Staarupgaard føre sin historie helt tilbage til midten af 1300-tallet og slægten Saltensee. Fra midten af 1400-tallet og 200 år frem var Staarupgaard knyttet til adelsslægten Kaas, som var en af områdets mest indflydelsesrige adelsfamilier. Af denne familie kan særligt nævnes lensmand og rigsråd Bjørn Kaas, som ejede herregården i perioden 1539-1581 og opførte den nuværende hovedbygning. Efter Bjørn Kaas gik Staarupgaard til sønnen, Niels Kaas, som i 1597 døde ganske ung. Hans enke, Birgitte Timmesdatter Rosenkrantz, indledte efterfølgende et forhold til Niels Kaas’ nevø, hvilket på daværende tidspunkt blev anset for blodskam. Sagen endte tragisk og dramatisk, idet hun i 1603 blev henrettet i København. Gennem 16- og 1700-tallet havde Staarupgaard skiftende ejere. En af de mere uheldige var Jørgen Ditlev Trampe, som ejede godset i perioden 1782-1786. Han mislykkedes med en række reformer af godsdriften og gik slutteligt fallit. I 1881 kom Staarupgaard atter til slægten Kaas og i 1904 foretog Niels Kaas en ny udstykning af herregårdens jorder, førend han i 1907 videresolgte herregården. I nyere tid har herregården været ramme om Lis Messmanns antikvitetshandel, men blev i 2016 solgt til et svensk ægtepar. ''Markante ejere'' 1364-1410: Jep Lagesen Saltensee 1539-1581: Bjørn Kaas 1781-1786: Jørgen Ditlev Trampe 1881-1904: Gebhart Valentin Kaas Læs Staarupgaard på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/staarupgaard danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Den enkeltfløjede og hvidkalkede hovedbygning på Staarupgaard blev opført af den velhavende lensmand og rigsråd Bjørn Kaas i tiden omkring 1554. Bygningen er opført i to etager af munkesten på et fundament af rå kampesten. Taget er lagt med røde tegl, og de to gavle, som oprindeligt kan have været kamtakkede, er begge forsynet med rundbueblændinger. Under husets vestre halvdel findes en tøndehvælvet kælder. Under ejerskab af Lis Messmann er der foretaget en gennemgående renovering af den gamle bygning. Sandstenportalen og sandstenspladen over indgangspartiet stammer formentligt fra denne renovering. ''Omgivelser'' Staarupgaards hovedbygning ligger på et trapezformet voldsted omgivet af vandfyldte voldgrave. Det var Bjørn Kaas der omkring 1554 anlagde disse grave samt en nu tildækket ydre grav som også omfattede avlsgården. Indtil 2016 blev en del af avlsbygningerne anvendt til butik for antikvitetshandler Lis Messmann. Området omkring herregården består af åbne marker, men en mindre samling træer indrammer og skærmer gården samt den tilliggende have. ''Bygninger og gods'' Ca. 1554: Hovedbygning opført Ca. 1800: Fæstegårdene frasolgt 1904: Udstykninger af hovedgårdsjorden

''Fakta'' Adresse: Stårupgårdvej 10, 7840 Højslev Kommune: Skive Tidligere: Viborg amt, Fjends herred, Højslev sogn Ejer: Linda Marie Therese Bååth (2017) Funktion: Privat bolig (2017) Størrelse: - (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Hovedbygningen er fredet (2017)

''English'' On a trapezoidal rampart near the eastern shore of Skive Fjord we find the main building of the manor Staarupgaard. The history of this place dates back to the Middle Ages, but the main building was erected by the nobleman Bjørn Kaas in 1554. The Kaas had a dramatic end to their time at Staarupgaard. In 1603 the daughter-in-law of Bjørn Kaas was executed in Copenhagen for having an affair with her late husband’s nephew. The main building is fine example of late Gothic architecture in Denmark.

''Publiceret''