St. Viby Mølle Rødsbækvej 36.


Viby Mølle efter restaurering 1989


Første mølleåbning efter Viby Mølles restaurering 1989


Viby Mølle før ombygning 1902. Foto M. P. Mikkelsen Odense.


Viby Mølle med melhus og lokum. Pressebillede fra 1939

Intro

En hollandsk mølle blev opført i 1852 som erstatning for en stubmølle, der lå lidt længere mod nord. Der har været mølleri på bakkedraget siden svenskekrigen. Forgængeren lå på Broløkke Mark ved Kertemindebugten.

I 1869 brændte møllen. Den genopførtes af 3 møllebyggere, der boede i længere tid hos møllens ejer Poul Larsen Møller. Den har 4 etager, og blev opført med 6 møllekværne. Heraf 2 grubbekværne.
Møllen ejes i dag af Sogneforeningen. Den er stadig funktionsdygtig, og et møllelaug holder den kørende om søndagen i ferieperioden.