St. Thomas Apotek


St. Thomas Apotek på Nørretorvet i Vejle. Teksten over døren til apoteket skriver "St. Thomas Apotek. Oprettet i Vestindien 1838. Overflyttet hertil 1917. Fotograf: Ukendt.


Personalet på St. Thomas Apotek. Fra venstre ses ukendt påfylderske, farmaceut Helga Jensen, Helga Jensens datter, defektrice Ulla Falkenberg, defektriceelev Lis Boesen, defektriceelev Birthe Lønborg, ukendt bogholderske og farmaceut Otto Lindemark.


St. Thomas apotek på hjørnet ved Nørretorvet i Vejle ca. 10 år (1926-1933) efter, at apoteket flyttede fra Vestindien til Vejle. I baggrunden ses Vestergade. Bemærk den flotte lygtepæl med det fine rundkørselsskilt. Fotograf: Ukendt.

Intro

I 1917 genopstod en lille del af den tidligere tropekoloni Dansk Vestindien i Vejle, da Oluf V. Poulsen flyttede sit apotek hertil fra Charlotte Amalie på St. Thomas. Etableringen i det tidligere Svaneapotek ved Nørretorv vakte dengang protester i farmaceutkredse.

I Dansk Vestindien I 1838 fik A.H. Riise tilladelse til at åbne et apotek i byen Charlotte Amalie på St. Thomas. Det blev hurtigt en vigtig del af øens sundhedsvæsen, og den øverste lægelige autoritet, landfysikus C.F. Erichson, skrev i 1853, at det fortjente den højeste ros. ”Det blev bestyret af den dygtige og driftige A.H. Riise, der ikke veg tilbage for nogen udgift, når det gjaldt om at anskaffe de nyeste præparater, og man kunne næppe nævne noget medikament, der ikke fandtes i hans apotek”.

Da Riise i 1868 flyttede hjem til Danmark, blev ledelsen overdraget til en svigersøn, og fra 1879 var det to af Riises sønner der sammen overtog driften. Medens Charlotte Amalies handelsliv og havn sygnede hen, vedblev Riises apotek at være et blomstrende foretagende, som selv en voldsom brand i 1895 ikke kunne sætte et stopper for. Da Dansk Vestindien i 1917 blev solgt til USA havde farmaceut Oluf V. Poulsen overtaget apoteket, og efter overdragelsen den 31. marts stod han i noget af et dilemma. Den tidligere danske tropekoloni var blevet til US Virgin Islands og hans dyrekøbte privilegium herefter stort set værdiløst, for i USA var apoteksdrift fri næring.

I Vejle Den danske stat ville gerne holde den uheldige apoteker skadesløs, så i juni 1917 fik O.V. Poulsen ved kongelig resolution lov at fortsætte sin apoteksdrift i Danmark, idet han overtog det ledige Svaneapotek i Vejle. Den usædvanlige procedure, hvor alle øvrige ansøgere blev sprunget over, skabte røre og protester i Dansk Farmaceutforening. Beslutningen stod imidlertid ved magt, og det hidtidige Svane-apotek ved Nørretorv blev omdøbt til St. Thomas Apotek.

Hermed fik Vejle et usædvanligt indslag i bybillede, ikke mindst fordi apoteker Poulsen havde medbragt en lille farvet forældreløs dreng fra St. Thomas, Oswald Heath kaldet Wolly, der blev indlogeret i et tagkammer i apoteksbygningen. Det blev dog ikke noget langt ophold, for allerede i 1919 blev St. Thomas Apotek solgt for 390.000 kr., og apoteker Poulsen og Wolly flyttede fra Vejle til København. Oswald Heath fik siden en farmaceutuddannelse og etablerede sig i 1953 som apoteker i Charlotte Amalie.

Den nye ejer var Peter Petersen Lund, og både han og senere apotekere har sørget for, at den dansk-vestindiske fortid ikke er gået helt i glemmebogen, heller ikke efter en større renovering i 1995. Der står stadig St. Thomas Apotek på facaden.

Kilder:
J. Jakobsen: Et dansk koloni-apotek og dets skæbne i 125 aar. Vejle Amts Aarbog 1963 J.L. Wendel-Hansen: ”Det sorte apotek” – et eksotisk indslag på Nørretorv. Vejlebogen 2014