St. Tårnby Kirke


St. Tårnby Kirke


St. Tårnby Kirke


St. Tårnby Kirke


Skib ophængt i St. Tånby Kirke


St. Tårnby kirke


St.Tårnby Ranes Banke


Udsigt fra Ranes Banke


St.Tårnby kirke

Intro

St. Tårnby Kirke er beliggende midt i den mindre landsby St. Tårnby overfor byen mindre gadekær.

St. Tårnby Kirke, der er bygget omkr. år 1200 af kridtsten fra Stevns Klint, fremtræder som en typisk langhuskirke. Kirken er opført over flere gange og fremtræder i dag med romansk vestparti og gotisk østparti. Kirken ejedes fra 1688 af Vallø Stift, men overgik til selveje 1. januar 1911.


I kirkens loft er ophængt et skib. Et skib i en kirke er en skik, der er meget udbredt i de katolske lande men er brugt i ca. en god trediedel af de danske kirker. Skibene blev oprindeligt ofte givet af søfolk som en tak, fordi de reddede livet. I dag kan de stadig være en tak for noget, men er mere suppleret med et ønske om en udsmykning af kirkens indre. I den forbindelse betragtes de som både et smukt og kristent symbol. Nogen betragter skibet som et symbol på kirken - mens andre på livet eller menigheden.


Kirken er et anneks under Hårlev sogns pastorat.


Kirken er kun åben i forbindelse med kirkelige handlinger.


St. Tårnby en mindre meget hyggelig landsby med et gadekær omkranset af ældre bindingsværkshuse opført i kridtsten. Ved gadekæret kan ses den gamle bybrønd med pumpe.


Kort inden St. Tårnby fra Køge (overfor golfbane) er en P-plads, hvorfra man ad en sti kan bevæge sig ned i engene langs ådalen og her betragte engens og ådalens rige flora med ret sjældne blomsterarter og et stort fugleliv.


Fra Ranes Banke 38 m høj er flot udsigt over Stevns og Køge Bugt. Sagnet fortæller, at ridder Rane Jonsens hest stadig står svedig på gården klar til den hovedløse ridders natlige ridt. Ranes Banke er beliggende umiddelbart bag Vallø Golfbane (fri adgang).


Ca. 200 efter St. Tårnby Kirke (mod Hårlev) er ligeledes gangsti til Tryggevælde Å.


Ca. 2 km fra St. Tårnby i retning mod Hårlev ligger landsbyen Ll. Tårnby - til venstre ad en blind vej
(Ll. Tårnbyvej). Det er herfra muligt at spadsere langs Tryggevælde Å.