St. Sjørup


Bymiljø

Intro

Landsby med tidligere skole, købmand og enkelte gårde. Nyere gadehuse på de udflyttede gårdes grunde, samt et stort gadekær. Landsbyens bebyggelse er ombygget, hvilket gør fortællingen vanskelig at aflæse.