Stålstøberiet i Rødbyhavn


Stålstøberiet


Stålstøberiet. Her kan man se, hvor jernbanesporene fører ind til virksomheden


Stålstøberiet. Postkort fra Rødbyhavn


Luftfoto af stålstøberiet. Nederst i billedet ses "Strygejernet". Årstal ukendt


Et kig indenfor. Der er gang i produktionen


Der arbejdes!


Sådan ser virksomheden Codan Medical ud i dag


Navnet "Asik" står stadig på gavlen af bygningen. Sådan husker de fleste den


"ALFA"


"BETA"


"GAMMA"

Intro

På Færgevej 4 i Rødbyhavn ligger Codan Medical ApS. De fleste kender nok fabrikken bedre under det tidligere navn ”Asik”. Meget tidligere var her et stålstøberi, hvad de færreste i dag sikkert er klar over.

Arbejderne på stålstøberiet skulle selvfølgelig have et sted at bo. Til virksomheden hørte 5 huse på K.H. Kofoedsvej (dengang hed den V. Fælandsvej) samt et enkelt hus i Havnegade (nr. 48).

Det er især tre af husene på K.H. Kofoedsvej, der er forholdsvis kendte. De ligger et godt stykke nede ad gaden, på dens nordlige side.

Det specielle ved disse huse er deres navne. Man brugte det græske alfabet, og derfor kom de tre huse til at hedde ”ALFA”, ”BETA” og ”GAMMA”. Disse navne ses stadig på husenes facader – i hvert fald delvis. På huset ”ALFA”, som er et 2-familiehus ligesom ”BETA”, ses nu kun ordet ”AL”. På et eller andet tidspunkt har man desværre fjernet ”FA”.

Mellem ”ALFA” og ”BETA” ligger to gavlhuse, som også tilhørte stålstøberiet. Disse huse fik ikke navne.
Huset i Havnegade hed oprindelig ”DELTA”, men dette navn er for længst borte og glemt.


Stålstøberiet blev etableret i 1919. Det var ikke virksomhedens officielle navn. Man kan i ”Realregistret” for Rødby læse, at Rødby Byråd solgte matrikel nr. 425 til ”A/S Rødby Havns Jern- og Staalindustri” ved skøde af 4. november 1919.

Området var på ca. 7 tdr. land, og man påbegyndte straks opførelsen af en administrationsbygning i villastil til kontorer og tegnestuer.
Bagved byggede man den store, brede smelte- og støbehal med ovne og maskiner.
Ved siden af lå en mærkelig kantet bygning, ”Snedkeriet”, hvor træ til forme blev bearbejdet. Denne bygning kaldtes også ”Strygejernet”. Man kan ikke være i tvivl om hvorfor, når man ser et billede af bygningen!

I 1921 boede på selve stålstøberiet en støbemester, født i Sverige. Desuden boede der en håndformer sammen med sin hustru og barn.
Virksomheden producerede, som navnet siger, jern og stål. Produktionen hang i høj grad sammen med aktiviteterne på skibsværftet ved havnen.

Leveringen og transporten af materialerne løste man ved, at der blev anlagt jernbaneskinner fra virksomheden ud til banelinien Rødby – Rødbyhavn, og fra Rødbyhavn Jernbanestation videreførte man skinneføringen helt ned til havnen og værftet. Herved kunne begge de store virksomheder drage nytte af hele jernbanenettet.

Som nævnt var stålstøberiet afhængigt af skibsværftet, og det gik da heller ikke bedre for denne virksomhed, end det gjorde for skibsværftet, som måtte give op.

I slutningen af 1924 trådte selskabet i likvidation, men det lykkedes dog ”A/S Rødby Havns Staal- og Jernindustri i Likvidation” at afhænde bygningerne. De blev købt af en gårdejer, Eggert Hansen, ved skøde af 16. december 1924.