Spurveskjul


Spurveskjul. Opført i 1805-06

Intro

Den lille stråtækte villa Spurveskjul ved Frederiksdal er opført 1805-06 af kunstneren Nicolai Abildgaard efter egne tegninger. Abildgaard havde malerkunsten som fag, men han arbejdede også som arkitekt og billedhugger...

Den lille stråtækte villa Spurveskjul ved Frederiksdal er opført 1805-06 af kunstneren Nicolai Abildgaard efter egne tegninger. Abildgaard havde malerkunsten som fag, men han arbejdede også som arkitekt og billedhugger. Efter Christiansborg Slots brand i 1794 indrettede kunstneren bolig til arveprins Frederik i Levetzaus Palæ, det senere Christian den Ottendes Palæ på Amalienborg. Til byggeriet af Apistemplet i Frederiksberg Have brugte Abildgaard nogle kasserede søjler fra et andet af Amalienborgs palæer, det nuværende Christian den Syvendes Palæ. Spurveskjul byggede kunstneren som nordsjællandsk sommerhus til sig selv. ''Kunstnerens danske drøm om Italien'' Som ung kunstner tog Nicolai Abildgaard som mange andre i sin generation på studietur til Italien. Støvlelandets ydmyge landhuse tiltalte kunstneren så meget, at stilen blev forbillede for Spurveskjul. Inden døre blev det italienske præg mere raffineret. Abildgaard indrettede en sal med et såkaldt tøndehvælv og malede væggene i antikkens stærke farver. I haven plantede han sydlandske vækster, som venner og elever bragte hjem fra det skønne Italien. På den måde fik kunstneren stiklinger fra den europæiske kulturs kilder til at vokse i sit danske fædrelands muld. Spurveskjul blev selv forbillede for en lang række villaer i tiden før modernismens gennembrud i Danmark i 1920’erne. Nogle af villaerne blev tegnet af funktionalismens pioner, Arne Jacobsen.