Sprove


Sprove 1. Sprovedyssen på Møn


Sprove 2. Sprovedyssen på Møn


Sprove 3. Indgangen til Sprovedyssen


Sprove 4. Den revnede sten ved restaureringen.


Sprove 5. Den revnede bæresten.

Intro

Tæt op til et meget sjældent og fredet tangdige ligger Sprovedyssen. Dyssen består af en lang stensat indgang med to store dæksten ind til dyssekammeret...

Tæt op til et meget sjældent og fredet tangdige ligger Sprovedyssen. Dyssen består af en lang stensat indgang med to store dæksten ind til dyssekammeret. På dækstenene ser man indhuggede skålgruber fra bronzealderen, men dyssen er bygget allerede i bondestenalderen, formodentlig omkring cirka 3300–3200 år f. Kr. Oprindeligt var gravkammeret dækket med jord, og de store sten var skjult inde i gravhøjen. Der er fundet rester af ofrede lerkar med smukke mønstre foran indgangen. Karrene vidner om ritualer i forbindelse med begravelser i bondestenalderen. ''Reddet af underjordisk stemme'' I sommeren 1984 blev jeg sat til at restaurere Sprovedyssen. En stor sten i indgangen var revnet, men opgaven så ufarlig ud. Så jeg kastede mig over arbejdet uden større betænkeligheder. En dag stod jeg og arbejdede med hele overkroppen inde i indgangspartiet, med den revnede sten til den ene side og en tilsvarende stor sten til modsatte side. En indre stemme, som føltes komme fra jorden, fik mig til at trække mit hoved og min overkrop tilbage. I samme sekund væltede den revnede sten, og bankede mod stenen på modsatte side. Det kunne have været afslutningen på mit liv og min restaurering af de danske dysser og jættestuer. Men den underjordiske stemme reddede mit liv.