Sprogø


Sprogø-1. Sprogø-1


Sprogø-2. Sprogø-2


Sprogø, opdragelsesanstalten-1. Sprogø, opdragelsesanstalten-1


Sprogø, opdragelsesanstalten-2. Sprogø, opdragelsesanstalten-2

Intro

Sprogø ligger midt i Storebælt, og den lille ø på 38 hektar passeres hver dag af tusindvis af rejsende. På den 24 meter høje banke knejser det store fyrtårn fra 1868, og på samme sted lå i middelalderen en kongelig borg, der kunne overvåge farvandet mellem Sjælland og Fyn...

Sprogø ligger midt i Storebælt, og den lille ø på 38 hektar passeres hver dag af tusindvis af rejsende. På den 24 meter høje banke knejser det store fyrtårn fra 1868, og på samme sted lå i middelalderen en kongelig borg, der kunne overvåge farvandet mellem Sjælland og Fyn. Borgen blev opført af Valdemar den Store i 1100-tallet og nævnes direkte i en indskrift fra hans grav. I dag er der kun få rester tilbage af borgen, men man kan stadig se dele af en ringmur. Arkæologer har fundet murværk, der hører til det ældste murstensbyggeri i Danmark. ''Et fængsel for ”løsagtige” kvinder'' Neden for fyrbanken midt på øen ligger de gulkalkede bygningslænger fra en institution, der blev oprettet i 1923 og fungerede helt til 1961. Institutionen var en opdragelsesanstalt og et tvangsfængsel for unge kvinder, der blev betragtet som en fare for samfundet. Stifteren Christian Keller definerede dem i 1919 som ”…den klasse af let åndssvage kvinder, hvis erotik frembyder en væsentlig fare i det frie samfund for udbredelse af kønssygdomme”. Ved isolering på øen undgik man desuden uønskede barnefødsler. Mange tragiske skæbner var resultatet af denne indespærring, der gennemsnitligt varede cirka syv år. Der var plads til omkring 50 kvinder på institutionen.