Spring Tudser af Jørn Særker Sørensen

Intro

Ejendomsmæglernes Fond, der er en landsdækkende organisation med hovedsæde i Aalborg, skænkede byen et kunstværk i anledningen af byjubilæet i 1992. Det er en vandkunst, "Springtudser", som er udført af Aalborg-kunstneren Jørn Særker Sørensen.

''Beskrivelse'' Tudserne, der er i bronze, står ved gågadekrydset Bispensgade-Gravensgade, og de sidder på store ubearbejdede granitsten. Selve bassinet er tegnet af arkitekt Svend-Aage Jacobsen og bekostet af kommunens tekniske forvaltning. Det er i øvrigt et genbrugsprodukt fra et bassin fra 1968, da gågaden blev etableret. Det var billigt, men det var ikke uden problemer. ''Hærværk'' Allerede samme år, som kunstværket blev afsløret, blev der begået hærværk mod den største af de i alt fem tudser, der vejer 100 kg. Den blev brækket ned fra stenen, hvor den stod på et ben. Der blev derefter foretaget en reparation og en ændring, så frøen nu står på to ben, hvilket gør den mindre sårbar.

''Jørn Særker Sørensen'' Jørn Særker Sørensen, der er født i 1939, har i et kvart århundrede været aktiv på mange måder i Aalborgs kunstliv. Han har en snes år været medlem af gruppen Sæhrimner, han var med i projektet "Parkens anatomi", og han har virket som tegner, maler, musiker, billedhugger og udgiver af bøger med tegninger. Men han har også haft en række udsmykningsopgaver, hvoraf den største er anbragt i Vestre Landsret i Viborg. Den skildrer i flere malerier i humoristisk form badelivet ved Søndersø. Udsmykningen var en gave fra Augustinus Fonden.