Sprøjtehuspladsen


Sprøjtehuset


Sprøjtehuspladsen


Sprøjtehuset


Brandsprøjte


Vandpumpe på Sprøjtehuspladsen.


Sprøjtehuset

Intro

1. April 1879 opførtes et sprøjte og materielhus på 9 fag på pladsen, hvor Krogvej, Fregatvej og Kikkebjergvej løber sammen, til erstatning for det gamle sprøjtehus, der lå på Tinghusvej 1.

Omkring 1800 blev det vedtaget, at der skulle være brandvagt i både Nordby og Sønderho i tiden fra 11. november til 1. marts fra kl. 22 aften til 6 morgen. Det var fortrinsvis et kvindejob der gik på omgang mellem husejerne, da de fleste mænd var sømænd og afsted på havet.

I 1849 blev der anskaffet en sprøjte i Nordby. Man fik et tilbud på 715 Rigdaler fra sprøjtefabrikant Meyer, København, og sprøjten blev hjembragt af skipper H. P. Clausen i september 1849.

Kilde:www.Mitfanoe.dk


Sprøjtehuset blev brugt til opbevaring af sprøjte og andet materiel, der skulle bruges til slukning af brande. Det var i brug helt op til 1964, hvor der blev bygget en ny brandstation på Stadionvej og hvor der i dag er Falck-station.

Det gamle sprøjtehus blev revet ned i 1966, og der er nu parkeringspladser på stedet.


På et af billederne kan man se den gamle brandstation - Sprøjtehuset.
Den unge pige til venstre er Emilie Gregersen. Manden i midten er Jørgen A. Svends, der er ude med klokken for at reklamere for et eller andet. Han blev også kaldt for "Kaptajn Barfod", fordi han gik barfodet helt fra tidlig forår til langt hen på efteråret. Mortensens Mølle ses i baggrunden, og så er der et par drenge, hvoraf den ene spiller harmonika.