Sprøjtehuset i Ribe


Sprøjtehuset fra 1840 blev ombygget til politistation i 1920érne, og fik ved den lejlighed sit nuværende udseende med portal og hoveddør.

Intro

Ribes bybillede domineres af bygninger fra 1500-1600 tallet. Men der er også nogle fine eksempler på klassisistisk arkitektur fra ca 1780 til midten af 1800-tallet. Sprøjtehuset, Torvet 16, fra 1840 er et af dem.

Husene
Klassicismen indenfor arkitektur er fremherskende mellem ca 1750 og 1850. I denne periode vendte man tilbage til de antikke, arkitektoniske idealer. Kendetegnende er søjler og buer, enkelhed, rene former, lige linjer, symmetri og harmonisk opbygning. Geometriske former som kvadrater, trekanter og cirkler blev de mest brugte elementer.

Sprøjtehuset
Huset er projekteret af snedkermester Christian Knudsen, og bygget i 1840. Det er af røde sten med hvidtede gesimser og med hvidtede kvaderfuger i den symmetriske facades gavlkvistkronede midterparti samt i dens afsluttende liséner. Gavlen mod Præstegade er en muret helgavl i modsætning til mange af samtidens afvalmede gavle.

I midterpartiet førte en port ind til rummet, hvor sprøjten stod, og gennem gavlkvistens luge ovenover var der adgang til loftet. Midterpartiet flankeres af to blændinger, hver med en dør og et vindue.

Da den gamle materielbygning i Saltgade blev indrettet til nyt sprøjtehus i 1920érne, blev det gamle sprøjtehus ombygget til politistation, og fik ved den lejlighed sit nuværende udseende med portal og hoveddør, samt smårudede vinduer.

Litteratur
Steffen Søndergaard: Klassicistiske huse i Ribe. I: Bygnings Arkæologiske Studier 88. 1988, s. 27-52.