Sprøjtehus i Fraugde


Agner Jensen bagerst med kasketten

Agner Jensen med uniforms kasketten


Sprøjtehus i Fraugde

Intro

Det lokale sprøjtehus i Fraugde!

Omkring 1860, blev det ved lov vedtaget at kommunerne skulle have et brandberedskab.
Således også i Fraugde, der blev så bygget et sprøjtehus tæt op af det lokale forsamlingshus,
hvornår dette helt præcist var ligger lidt hen i det uvisse, men det vides helt bestemt at der fra 1930.erne og langt op i 50.erne, stadig blev holdt brandøvelse, med den gamle heste- og
senere "mande" trukne sprøjte, og efter den meget hårde øvelse, var der altid festlig afslutning
i forsamlingshuset, med mulighed for også at få slukket eventuel halsbrand.
Det sidste brandfoged inden huset blev revet ned til fordel for udvielsen af forsamlingshuset,
var en lokal gårdmand, Agner Jensen, som ses på billedet, med uniforms kasketten.