Sprøjtehus


Sprøjtehuset Sønderho


Brandvognen - interiør


Maleri af en ildebrand

Intro

Bygningen var bolig indtil 1868, herefter sprøjtehus hvor byens brandsprøjte stod placeret indtil 1963. I dag er det brandmuseum.

Brandmuseet er oprindeligt oprettet af kunstmaler Jørgen von Hahn og købt af Fonden Gamle Sønderho i 2003 med økonomiske støtte fra Købstædernes Forsikring. Selve sprøjtehuset ejes af Fanø Kommune, som velvilligt har stillet bygningen til rådighed for Fonden Gamle Sønderho.


Sprøjtehuset i Sønderho er et af Danmarks ældste og bedst bevarede. Bygningen har siden 1868 huset den gamle brandsprøjte.
Det gamle sprøjtehus er en trefags grundmuret bygning centralt beliggende i forhold til den oprindelige bebyggelse i Sønderho. Bygningen har fulde trægavle med luge. I gavlen er der en dobbeltfløjet port. Bygningen har stråtag.
Ved sprøjtehuset står der fortsat en sirene, som stadigvæk benyttes af Sønderho Brandvæsen, der har til huse i Sønderho Rutebilstation. Sønderho har i dag et effektivt og moderne brandvæsen.
Ved brand i gamle dage ”skulle der tudes i byhornet på en nærmere aftalt måde”. Ligeledes skulle der ringes med kirkeklokkerne, og trommemanden skulle gå rundt i byen.
Vandbæringen til sprøjten blev for det meste varetaget af kvinderne, og skete på den måde, at de stod i rækker på hver side af gaden - de ældre på den ene, og de yngre på den anden side, fra det sted, hvor vandet blev taget, og til brandstedet. De unge tog mod de fyldte vandspande, der gik fra hånd til hånd, og de ældre bragte de tomme spande tilbage på samme måde.

Kilde: www.mitfanoe.dk