Spor og tegn

Intro

Frede Troelsen. (1936-) Spor og tegn, 1978 Skulpturen favner livet fra dets begyndelse til dets slutning og indføjer gennem tegnene menneskets søgen efter at skabe mening.

Frede Troelsen. (1936-)
Spor og tegn, 1978
Sten

Placering: Ejlstrup Plejecenter, Kalørvej 120A, Ubberud

Skulpturen består af en granitsten, hvor der på dens flader er indhugget forskellige tegn på livets cyklusser og vilkår. Ovenpå er et kvindeskød. På den ene af de tre sideflader en figur, der kan læses som enten en figur, der favner sig selv eller et embryo. Den anden side består af en prossesion, der kunne referere til romersk sarkofager eller begravelses optog. På den tredje side er to af de tegnfigurer, som er en central dele af Frede Troelsen kunstneriske værk.

Med disse tegn favner skulpturen livet fra dets begyndelse til dets slutning og indføjer gennem tegnene menneskets søgen efter at skabe mening.

Indkøbt af Odense Bys Kunstfond