Spor og tegn

Intro

Frede Troelsen (1936-) Spor og tegn, 1980 det andet værk emd samme titel

Frede Troelsen (1936-)
Spor og tegn, 1980
Granit

Placering: Åløkkeskolen, Kong Georgsvej 31

Skulpturen består af en granitsten placeret mellem tre bøgetræer ved Åløkkeskolen. Den har på den ene side et par favnende hænder og løbende på langs over midten en organisk form, der minder om både et kornaks og kvindens køn. Disse former skaber en direkte forbindelse til den nærliggende skoles opdragende og omsorgsgivende funktion.


Frede Troelsen. (1936-)

Frede Troelsen er født i Års i Himmerland og er autodidakt kunstner. Han arbejder hovedsageligt med sten og træ, men er dog ikke begrænset til dette og arbejder også med tegning, collage og maleri. Han arbejder med en meget konkret fornemmelse for materialet og de udtryk, der skabes gennem kontrasten af forskellige grader af bearbejdelse. Udgangspunktet for hans kunstneriske virksomhed er det meningsgivende tegn, der trækker linjer tilbage til runer, kalligrafi og hieroglyffer. Tegnet er tæt forbundet med det kropslige, som kommer til udtryk ved tegn som hjerter og kors i sammenhæng med former, der ligner kønsorganer. Frede Troelsen arbejder med livets store spørgsmål som fødsel, liv og død og er i sit udtryk tæt beslægtet med abstrakt ekspressionisme.