Spor efter jernalderens bønder


Udgravningsfeltet set fra nord.

Intro

I 2008 undersøgte arkæologerne fra Museum Østjylland et langhus fra jernalderen under de nuværende parcelhuse her. Husene har haft stald i østenden og beboelsesrum i vest. Ved siden af huset fandt arkæologerne spor efter den lade som bønderne i jernalderen havde deres forråd i.