Spor af langhus og gravplads fra jernalderen


Oversigt over udgravningen. Stolpehullerne er markeret med små pinde.


Resterne af graven fra jernalderen.

Intro

I 2010 undersøgte arkæologerne fra Museum Østjylland resterne af en grav fra jernalderen og spor efter et langhus fra samme tid. I området kender museet til mange andre fortidsminder fra bronzealderen og jernalderen. Der har nok ligget en landsby her og måske er graven en del af en større gravplads.