Spor af hørproduktion
Intro

I forbindelse med etableringen af et regnvandsbassin ved Tjærby øst for Randers, blev der registreret en hørbrydningsgrube fra hørproduktion. Derudover blev der lokaliseret, hvad der tolkedes som to ildsteder eller rester heraf, samt et mindre antal stolpehuller uden nogen indbyrdes relation.