Spodsbjerg


Spodsbjerg-udgravningen resulterede bl.a. i et stort organisk materiale - eksempelvis træ, ben og tak.

Intro

Ved en strandsø på Midtlangelands østkyst lå ca. midt i bondestenalderen en stor boplads. I det oversvømmede jordlag ved søbredden blev bl.a. ben fra kvæg og træ bevaret, som har givet os et enestående indblik i bondestenalderens træhåndværk og redskaber.